Doar strategia nu este soluția!

O strategie excelentă fără o execuție pe măsură, va duce la o performanță sub nivelul așteptărilor.

În timp ce execuția este influențată în principal de capabilitatea persoanelor, performanța finală e dată de mixarea corectă a strategiei, aportului persoanal al angajaților și a oportunităților organizaționale.

Utilizat la întreaga capacitate și potențial, Integrated Objectives System – IOS este platforma unde organizațiile pot crea potrivirea și mixul perfect între oameni, responsabilități și obiective strategice organizaționale. Având un leadership cu atitudinea potrivită, totul poate converge către  crearea unei culturii a performanței, bazată pe colaborare și având ca focus succesul organizației.

Mai concret, Integrated Objectives System – IOS vă oferă date în timp real,  punctând deviațiile de la obiectivele prestabilite, prin prezentarea unei imagini clare a situației existente, mult înaintea instrumentelor standard de raportare sau analiză; permițând corectarea proactivă a  problemelor apărute, de către senior leadership.

Noutatea adusă de către IOS este concentrarea pe influențarea de comportamente și mai puțin urmărirea cifrelor finale. Focusul pe rezultatul final se demonstrează a fi reactiv în mare masură, deoarece atunci când se primesc aceste rezultate este de obicei prea târziu pentru a redresa semnificativ situația. Focusul pe comportamente garantează un control mai fin, predictibilitate și rezultate finale îmunătățite semnificativ. Detectarea în timp util a devianțelor, permite corecția acestora și revenirea pe traseul stabilit inițial, în timp util.

Bineînțeles, IOS nu va face totul, factorul uman este important în aceasta ecuație, dar IOS va permite abordarea optimă, promovarea unei comunicări deschise și efective, oferind instrumentul care permite construirea unei culturi bazate pe performanță, având o imagine clară asupra rezultatelor în timp real și asupra eventualelor deviații de la cursul prestabilit.

IOS poate deveni punctul de referință pentru realizarea mediului propice colaborării și construirea unui comportament sustenabil în vederea stabilirii unui momentum care stă la baza oricărei performanțe.

Combinând Integrated Objectives System – IOS si Employee Engagement Survey – EES va crește semnificativ șansa de a realiza obiectivele strategice, o performanță ridicată și atingerea rezultatelor prin intermediul unei echipe implicate și motivate.

Acordați atenție șă vedeți care abordare vă este mai convenabilă și solicitați detaliile de care aveți nevoie sau stabiliți o întâlnire cu reprezentanții nostri.